صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > رایزنان سابق بازرگانی  

رایزنان سابق بازرگانی در کشورهای هدف

رایزن سابق بازرگانی در کشور عراق - ابراهیم محمد رضازاده

سمت فعلی: مسئول دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنی
 

  محل ماموریت: عراق مدت ماموریت: 5 سال  
    پایان ماموریت: 1396 تلفن تماس: 22662527  
 

 

وب سایت: http://iraq.tpo.ir

ایمیل: i.iran@iran.ir

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور عراق - مهدی نجات نیا

سمت فعلی: کارشناس توسعه صادرات خدمات
 

  محل ماموریت: عراق مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1390 تلفن تماس: 22662554  
 

 

وب سایت: http://iraq.tpo.ir

ایمیل:mehdi.nejatnia@gmail.com

 

KAZAKHSTAN

رایزن سابق بازرگانی در کشور قزاقستان - آنه دوردی ایران پناه

سمت فعلی: رئیس میز قزاقستان
 

  محل ماموریت: قزاقستان مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664009  
 

 

وب سایت: http://kazakhstan.tpo.ir

ایمیل: iranpanah@gmail.com

 

KAZAKHSTAN

رایزن سابق بازرگانی در کشور قزاقستان - محمدحسن مهدی پور

سمت فعلی: معاون مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان
 

  محل ماموریت: قزاقستان مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1394 تلفن تماس: 22662554  
 

 

وب سایت: http://kazakhstan.tpo.ir

ایمیل: mehdipour@tpo.ir

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور افغانستان - محمدرضا کریم زاده

سمت فعلی: رئیس میز افغانستان
 

  محل ماموریت: افغانستان مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1398 تلفن تماس: 22664036  
 

 

وب سایت: http://afghanistan.tpo.ir

ایمیل: mkarimzadeh22@gmail.com

 

VENEZUELA

رایزن سابق بازرگانی در کشور ونزوئلا - ایرج زارعی

سمت فعلی: معاون مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا
 

  محل ماموریت: ونزوئلا مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1395 تلفن تماس: 22664008  
 

 

وب سایت: ---

ایمیل: I zarei@yahoo.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور چین (پکن) - سیدرضا سیدآقازاده

سمت فعلی: مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه
 

  محل ماموریت: چین (پکن) مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664037  
 

 

وب سایت: http://china.tpo.ir

ایمیل: seyedlink@yahoo.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور لبنان - محمدحسین سجادنژاد

سمت فعلی: رئیس میز سوریه و لبنان
 

  محل ماموریت: لبنان مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664011  
 

 

وب سایت: ---

ایمیل: ssajjad1391@gmail.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور ترکمنستان - رحمت اله خرمالی

سمت فعلی: رئیس میز ازبکستان و ترکمنستان
 

  محل ماموریت: ترکمنستان مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1398 تلفن تماس: 21912089  
 

 

وب سایت: http://turkmenistan.tpo.ir

ایمیل: rkhormali@gmail.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور ویتنام - محسن رضایی پور

سمت فعلی: دبیر میز کشور پاکستان
 

  محل ماموریت: ویتنام مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664036  
 

 

وب سایت: http://vietnam.tpo.ir

ایمیل: m_rezeepur27@yahoo.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور بلاروس - علیرضا سیحون

سمت فعلی: دبیر میز بلاروس
 

  محل ماموریت: بلاروس مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664097  
 

 

وب سایت: http://belarus.tpo.ir

ایمیل: seihoon@tpo.ir

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور ایتالیا - محمد راضی

سمت فعلی: دبیر میز ایتالیا
 

  محل ماموریت: ایتالیا مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664008  
 

 

وب سایت: http://italy.tpo.ir

ایمیل: mohraz_1351@yahoo.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور اندونزی - انور کامرانی

سمت فعلی: رئیس میز بازار کشورهای جنوب شرق آسیا
 

  محل ماموریت: اندونزی مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 21913023  
 

 

وب سایت: http://indonesia.tpo.ir

ایمیل: akamari1969@gmail.com

 

INDIA

رایزن سابق بازرگانی در کشور هند - حسین بامیری

سمت فعلی: رئیس میز هند
 

  محل ماموریت: هند مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664036  
 

 

وب سایت: ---

ایمیل: bamiri_h@yahoo.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور آفریقای جنوبی - مهرداد سیادت نسب

سمت فعلی: رئیس میز آفریقای جنوبی
 

  محل ماموریت: آفریقای جنوبی مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664011  
 

 

وب سایت: ---

ایمیل: syadatnasab@tpo.ir

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور تونس - مجید قربانی فراز

سمت فعلی: مسئول میز اتحادیه اروپا
 

  محل ماموریت: تونس مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22662512  
 

 

وب سایت: http://tunisia.tpo.ir

ایمیل: asman1382@gmail.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور روسیه - فرهاد پرند

سمت فعلی: رئیس میز روسیه
 

  محل ماموریت: روسیه مدت ماموریت: 3 سال  
    پایان ماموریت: 1397 تلفن تماس: 22664008  
 

 

وب سایت: http://russia.tpo.ir

ایمیل: taraz_iran@yahoo.com

 

رایزن سابق بازرگانی در کشور ترکیه - فراز چمنی

سمت فعلی: معاون مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه
 

  محل ماموریت: ترکیه مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1393 تلفن تماس: 22664024  
 

 

وب سایت: http://turkey.tpo.ir

ایمیل: farchamiran69@yahoo.co.uk

 

OMAN

رایزن سابق بازرگانی در کشور عمان - عباس عبدالخانی

سمت فعلی: مشاور ریاست کل سازمان
 

  محل ماموریت: عمان مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1398 تلفن تماس: ---  
 

 

وب سایت: http://oman.tpo.ir

ایمیل: abdolkhani_tpo@yahoo.com

 

AZERBAIJAN

رایزن سابق بازرگانی در کشور جمهوری آذربایجان - محمدابراهیم نقی زاده

سمت فعلی: دبیر میز کشور آذربایجان
 

  محل ماموریت: آذربایجان مدت ماموریت: 4 سال  
    پایان ماموریت: 1398 تلفن تماس: 22664006  
 

 

وب سایت: http://azerbaijan.tpo.ir

ایمیل: mnagizade@yahoo.com

 

ARMENIA

رایزن سابق بازرگانی در کشور ارمنستان - محسن رحیمی

سمت فعلی: دبیر میز کشور ارمنستان
 

  محل ماموریت: ارمنستان مدت ماموریت: 2 سال  
    پایان ماموریت: 1399 تلفن تماس: 22664036  
 

 

وب سایت: http://armenia.tpo.ir

ایمیل: mohsen.rahimy@gmail.com

 

PAKISTAN

رایزن سابق بازرگانی در کشور پاکستان - محمود حاجی یوسفی پور

سمت فعلی: دبیر میز کشور پاکستان
 

  محل ماموریت: پاکستان مدت ماموریت: 2 سال  
    پایان ماموریت: 1399 تلفن تماس: 22664036  
 

 

وب سایت: http://pakistan.tpo.ir

ایمیل: pakicomat@gmail.com