صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > پايگاه اطلاعاتي رايزنان 
 
   

پایگاه اختصاصی رایزنان بازرگانی

   افغانستان  
   ارمنستان  
   پاکستان  
   عراق
   کنیا
   اندونزی
  تونس  
  آفریقای جنوبی
     
       
       

تماس با : 

سازمان توسعه تجارت ایران- معاونت توسعه بازارهای صادراتی

اداره رایزنان بازرگانی و امور نمایندگی ها

      تلفن: 22662608             نمابر: 22664001       

تهران - خیابان ولیعصر- بزرگراه شهید چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

صندوق پستی 1148       تجریش- کدپستی : 1999613954