صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > توسعه تجارت با اوراسیا 

 

مشخصات دبیران میز

نام دبیر میز

تلفن

فاکس

ایمیل

دبیر میز اوراسیا: الهام حاجی کریمی

22663975 22664001

karimi.elm@gmail.com

دبیر میز روسیه: فرهاد پرند

22664008 22664019

taraz_iran@yahoo.com

دبیر میز ارمنستان: محسن رحیمی

21912303 22664019

 -

دبیر میز بلاروس: علیرضا سیحون

22664008 22664019

seihoonmail@gmail.com

دبیر میز قزاقستان: آنه دوردی ایران پناه

22664008 22664019

iranpanah@gmail.com

دبیر میز قرقیزستان: آنه دوردی ایران پناه

22664008 22664019

iranpanah@gmail.com

 

 

آخرین اخبار و اطلاعیه ها
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره ده)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره نه)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره هشت)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره هفت)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره شش)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره پنج)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره چهار)
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره سه)
فهرست کالاهاي معاف از پرداخت عوارض گمرکی به اتحادیه اقتصادي اوراسیا
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره دو)
فهرست کالاهای مشمول ترجیحات عمومی اوراسیا با ارائه فرم گواهی مبدا آ
بولتن خبری اتحادیه اقتصادی اوراسیا(شماره یک)  
کتاب تعرفه اوراسیا 2020 ( انگلیسی - روسی )
دستورالعمل فعالیت های استانی در خصوص تمرکز بر بهره مندی از منافع موافقت نامه تجاری ایران و اوراسیا در سطح استان
ابلاغیه به گمرکات اجرایی کشور برای اجرای موافقتنامه موقت بین ج.ا ایران و اوراسیا
الزامات فنی و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (2020)
الزامات فنی (استانداردها) و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی ج.ا ایران برای واردات از اوراسیا

فهرست اقلام اعطایی اتحادیه اقتصادي اوراسیا به ایران که به دلیل اقدامات حفاظتی آن اتحادیه، ملزم به ارائه دو نوع گواهی مبدا - گواهی مبدا عمومی و گواهی مبدا فرم - CT-3هستند.

 

موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
متن موافقت نامه موقت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
در خصوص موافقت نامه
فهرست ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا (1399)
فهرست ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران (2020)
گزارش های مطالعاتی
فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی در امور مربوط به موافقت نامه موقت بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
گواهی مبدا موافقت نامه
دستورالعمل گواهی مبدا: آشنایی با ضوابط و الزامات موافقتنامه، در بخش موافقتنامه موقت ایران و اوراسیا
مقررات فنی اتحادیه اقتصادي اوراسیا (ترجمه )
 
رویدادهای تجاری
 کارگاه آموزشی موافقت نامه ج.ا.ایران و اوراسیا
(25 -26 دیماه 1398              سازمان توسعه تجارت ایران)

همایش بزرگ اوراسیا (سازمان توسعه تجارت ایران- 10 آذر 98)

  - بروشور همایش اوراسیا
  - مطلب ارائه شده در خصوص موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اوراسیا
  -مطلب ارائه شده در خصوص اطلاعات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موافقتنامه موقت
نشست اورسیا پلی به سوی تجارت آزاد جهانی (30 مرداد 1399)  
  - جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقتصاد بین الملل
  - جایگاه اقتصادی فدراسیون روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
  - همايش تجارت در اتحاديه اقتصادی اوراسیا
  - موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
  - صادرات غیر نفتی و معرفی خدمات و فعالیت های قابل ارایه صادرکنندگان، بانکها وسرمایه گذاران